องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

สถิติ sitemap
วันนี้ 87
เดือนนี้4,395
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)27,450
ทั้งหมด 150,976

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสมเด็จ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากโรงพยาบาลสมเด็จ เพื่อมาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการทำกายภาพบริหาร ...
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ , พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร...
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 10.30น. งานป้องกันฯ อบต.สมเด็จ ออกปฏิบัติหน้าที่ ระงับเหตุไฟไหม้ข้างปั๊มน้ำมันพีที ม.1 บ้านหนองบัวโดน ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ
งานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.สมเด็จ นำโดยนายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก และวัฒนธรรมอำเภอสมเด็จ งานประเพณีบุญบั้งไฟเป็น ประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทย เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ...
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ประชุมสภา
การประกวดนางงาม ชายงาม ชนเผ่า ในงานรวมพลคนชนเผ่า ของดีเมืองสมเด็จ ประจำปี 2566
งานรวมพลคนชนเผ่า ของดีเมืองสมเด็จ ประจำปี 2566
นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ คณะ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลสมเด็จ
 
rss_feed ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
find_in_page สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบรายการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศจัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น grade
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ควบคุมการเลี้ยงสัตว์
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file บ่อดักไขมัน
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file โรคลมแดด (Heat Stroke) โรคใหม่ที่คุณควรรู้
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview221

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 088-3305798
นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 088-3305798
(จ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว)
ปลัดอบต.สมเด็จ
โทร : 083-5620209
(จ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว)
ปลัดอบต.สมเด็จ
โทร : 083-5620209

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
08/06/2566
08/06/2566
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2568 - 2570
[แบบฟอร์มแผน 3 ปี (สถจ.)]
กพส.
08/06/2566
08/06/2566
การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
กสธ.
08/06/2566
08/06/2566
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
กพส.
08/06/2566
08/06/2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กสธ.
07/06/2566
08/06/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566
กศ.
08/06/2566
08/06/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22
[เอกสารแนบ]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ