messager
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองช่าง
(นายณรงค์ฤทธิ์ เมฆขุนทด)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0810472017
(นายไชยพร นิกร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นางสาวฐนิดา นาใจยง)
ผช.จนท.ธุรการ
(นางสาวสาวิตรี ปะกิระสังข์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายสันติ อำนักขันธ์)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายชินกร ถิตย์เลขา)
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายจิระพันธ์ กุลศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายศุภวิชญ์ แสนแก้ว
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง