องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สมาชิกสภา
นายวีระ วันนุกุล
ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ประธานสภา
โทร : 085-4575242
นายบุญเทียน วรรณไชย
ส.อบต.หมู่ที่ ๑
โทร : 091-3682499
นายบุญเพ็ง อุ่นเจริญ
ส.อบต.หมู่ที่ ๓
โทร : 063-2602959
นางปะภาพร โลหะพรม
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
โทร : 080-1675935
นางสาวปรียาภรณ์ ศิลป์อ่อน
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
โทร : 087-7717760
นางทอง คำปลิว
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
โทร : 093-4743023
นายพงษ์เดช ชนะอุดม
ส.อบต.หมู่ที่ ๘
โทร : 093-4491733
นายชัยสิทธิ์ ศรีขาว
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
โทร : 087-2278881
นางพิศมัย โพธิ์ศรี
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
โทร : 098-3822937
นายหนูรัตน์ ภูตาเลิศ
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
โทร : 092-7063425
นายอ้ม อุปะเต
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
โทร : 063-0074409
นางสาวมณี วงศาเวียง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓
โทร : 093-0987944