องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
volume_down ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

ขยะพิษ 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กิจกรรมดูและผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ บ้านโนนสวรรค์ ม.9 ตำบลสมเด็จ

กิจกรรมพัฒนาศักภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.สมเด็จ

กิจกรรมแจกถุงยังชีพผู้พิการทางสายตา

๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ประชุมหารือ แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (เผาถ่าน) เพื่อลดมลพิษทางอากาศ จึงได้ปรึกษาหารือ หาว

ฝึกซ้อมทบทวนการป้องกันและบรรเทาธารณภัย และการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2565

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

23 ตุลาคม 2565 วันปิยะมหาราช

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

อบต.สมเด็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสมเด็จ จัดกิจกรรมร้องสภัญญะ

คณะผู้บริหาร สภาวัฒนธรรม ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ ม

จดหมายข่าวเดือนเมษายน

จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2565

จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2564

โครงการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ

จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2563

จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2563

จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2563