องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองการศึกษาฯ
(นางสาวรำเพย ประเสริฐหล้า)
ผอ.กองการศึกษาฯ
(นางสาวปารดา ทรัพย์แก้ว)
นักวิชาการศึกษา
(นายปิยพงษ์ ภารไสว)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสุภี นิจจพจน์)
ครู คศ.1
(นางจิรานันท์ รัตนเพิด)
ครู คศ.1
(นางสกลวรรณ ชนะอุดม)
ครู คศ.1
(นางฐิติรัตน์ อินทรบุตร)
ครู คศ.1
(นางบุษกร บุญเอก)
ครู คศ.1
(นางลัดดาพร เดชพันธุ์)
ครู คศ.1
(นางอัมพร ศรีวรสาร)
ผช.หัวหน้าศูนย์ฯ
(นางดรุณี ประสมสุข)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสราวุฒิ เทียบแก้ว
ผช.จนท.สันทนาการ