องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(จ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 083-5620209
(นางจิตราวรรณ หวังเจริญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 081-9744513
นายเทอดศักดิ์ สำราญพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด.
โทร : 083-3472255
นางสาวรำเพย ประเสริฐหล้า
ผอ.กองการศึกษาฯ
โทร : 081-7997784
นายณรงค์ฤทธิ์ เมฆขุนทด
หัวหน้าส่วนกองช่าง
โทร : 0810472017
นางสาวพรเพ็ญ คงประเสริฐ
หัวหน้าส่วนกองคลัง
โทร : 0630416463