องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 72
คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 78
คู่มือประมาณการ
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 119
คู่มือบำเน็จบำนาญ
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 125
คู่ทำทะเบียนประวัติ
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 120
คู่มือด้านการเงินการบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 125