องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box คณะผู้บริหาร
(นายทองจันทร์ เหล่าลุมพุก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 088-3305798
(นายทองมี บัวคำภู)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ คนที่ ๑
โทร : 093-3978218
(นายบรรจง อรัญมิตร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ คนที่ ๒
โทร : 061-6902715
(นายคำภู ฝ่ายพลแสน)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 089-8253811
จ่าสิบโทพิชญุตย์ แสนแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 083-5620209
นายจิตราวรรณ หวังเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
โทร : 081-9744513