องค์การบริหารส่วนตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองคลัง
(นางสาวพรเพ็ญ คงประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0630416463
(นายอภิสิทธิ์ สกุลแพง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางอนงลักษณ์ พันโกฎิ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางณิชาภัทร มีนารัตน์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาววิภารัตน์ หงษาราช)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางสาวจันทร์ธิดา อินพันธ์)
ผช.จนท.ธุรการ
(นางสาวจริยา ไชยนาแพง)
ผช.จพง.พัสดุ
(นางสาวสุเรียน ลมพัด)
ผช.จนท.การเงินและบัญชี